Priser

Prisen for at køre i taxa er fastsat af kommunalbestyrelsen og alle vores taxaer følger dette takstreglement. Det er dog ikke altid så let at forudsige, hvad en tur vil koste, da det ikke kun er kilometerantallet, der er afgørende. Derfor er prisoplysninger afgivet af vores bookingpersonale kun vejledende. Prisen for en taxa beregnes ud fra både timebetaling og kilometersats, samt om det er en almindelig vogn eller en stor vogn. Taxameteret starter altid på en grundtakst. Herefter tælles der pr. kørt kilometer. Når vognen holder stille eller har kørt under 30 km/t – alt efter dag på ugen og tid på døgnet – slår taxameteret over på minutpris i stedet for kilometerpris. Timetaksten kan således udgøre en væsentlig del af prisen.

Vær derfor altid opmærksom på at prisen på den samme tur kan variere, alt afhængig af kørte kilometer, hvor lang tid turen har varet og hvilken størrelse vogn du har kørt med.

Prisen fremgår af taxameteret, og du kan altid bede om en printkvittering hos chaufføren hvor oplysninger om takst, kørt distance m.m. fremgår.

Priser i Roskilde kommune