Blogarkiv

Hvornår kommer min taxa?

Og kan jeg regne med den? Taxaen er typisk fremme inden for 5-10 minutter. Er der travlt, øges fremkørselstiden og der kan gå lidt længere. Bestillingskontoret forsøger altid at fortælle, hvornår taxaen kan forventes fremme. Får du besked om, at din vogn er fremme inden for eller op til 20 minutter, betyder det at vognen […]

Hvorfor dytter taxaen ikke når den ankommer til adressen?

– det gjorde den jo i “gamle dage”. Det må den ikke. Ifølge færdselsloven må hornet kun bruges for at forebygge eller afværge fare. Hold derfor øje med vognen og vær klar til at køre når vognen ankommer. Chaufføren er berettiget til at starte taxameteret til aftalt tid, og dermed beregne ventepenge.

Får jeg besked når min taxa er fremme?

Eller hvordan ved jeg om min taxa er på vej? Bestiller du din taxa fra et mobilnummer, så kan du modtage en besked fra vognen om hvornår den er fremme: “Din vogn er nu afsendt”. Bestilles vognen fra hemmeligt nummer, er det ikke muligt at få besked om hvornår taxaen er på vej. Ligesom det heller […]

Hvis taxaen er forsinket?

Hvis taxien undtagelsesvis ikke kommer til aftalte tidspunkt, kan du kontakte centralen og få oplysning om vognens status. Vi regner med en bagatelgrænse på 10 minutter, idet akut trafikal travlhed kan betyde små forsinkelser, og anbefaler derfor, at der tages højde for dette i bestillingsøjeblikket – se ”Hvornår kommer min taxa?”. Det er ikke Taxa […]

Hvorfor ikke bare flere taxaer ved travlhed?

Det er kommunalbestyrelsen der fastsætter antallet af tilladelser til taxikørsel (taxibevillinger) inden for sit område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden. Det betyder, at der kan være mangel på vogne på travle tidspunkter og mange ledige vogne, når der ikke er travlt.